درمان ؛ مهم ترین مقوله برای سلامت بازنشستگان است

درمان ؛ مهم ترین مقوله برای سلامت بازنشستگان است

معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت مدیریت درمان تأمین اجتماعی مازندران گفت: درمان مقوله مهمی است و باید در این بخش به بازنشستگان توجه شود که شما سازندگان‌مدیران و آینده کشور هستید و باید در این بخش به درمان بازنشستگان توجه ویژه اعمال شود. سید ابراهیم جعفری در دومین روز از یازدهمین گردهمایی و اردوی آموزشی

خیابان های تبریز به دلیل ترافیک روز برفی قفل شد

خیابان های تبریز به دلیل ترافیک روز برفی قفل شد

اولین برف زمستانی تبریز در حالی بارید که خیابان های این شهر در ترافیکی بی سابقه گره خورد. خیابانهای شهر تبریز از صبح امروز به دلیل برف شب گذشته و یخ زدگی معابر مسدود شده است. در حالی که شهروندان تبریزی از صبح زود با گره‌های سنگین ترافیکی حاصل از بارش برف و یخ زدگی