یوسف هاشمی‌زاده «کاشف برنج هاشمی» درگذشت

یوسف هاشمی‌زاده «کاشف برنج هاشمی» درگذشت

کشاورز چاپارخانه‌ای که یکی‌از بهترین نمونه‌های برنج ایرانی به‌نام «برنج هاشمی» را کشف کرده بود، روز گذشته در سن ۷۵ سالگی چشم از جهان فروبست. ،کشاورز چاپارخانه‌ای که یکی‌از بهترین نمونه‌های برنج ایرانی به‌نام «برنج هاشمی» را کشف کرده بود، روز گذشته در سن ۷۵ سالگی چشم از جهان فروبست. علت درگذشت یوسف هاشمی‌زاده بیماری